นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 14

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศโครงสร้างองค์กร   20 เม.ย. 65 28
โครงสร้างองค์กร   28 มี.ค. 65 32
โครงสร้างส่วนราชการ   28 มี.ค. 65 28
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   17 ก.พ. 65 43
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล   17 ก.พ. 65 34