การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 15

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2565   5 เม.ย. 65 31
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564   15 มี.ค. 65 29