โครงการคัดแยกขยะและจำกัดขยะมูลฝอย


ออนไลน์ : 2

Gallery :: โครงการคัดแยกขยะและจำกัดขยะมูลฝอย
เทศบาลตำบลชมสะอาดได้จัดโครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย(กิจกรรมจัดการขยะเปียก) ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2565 วันที่ 14 กันยายน 2565 
วันที่ : 14 กันยายน 65   View : 34