ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาดเคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้ม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาดเคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้ม

เทศบาลตำบลชมสะอาดได้จัดทำโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) เคลื่อที่พบประชาชนและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านสะอาดสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
โพสโดย : Pimjai   วันที่ : 16 มิถุนายน 65   View : 28
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :