การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยิธีประมูลด้วยวาจา
เปิดไฟล์
โพสโดย : Pimjai   วันที่ : 14 กรกฎาคม 64   View : 66
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :