ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 11 ส.ค. 64 26
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11 ส.ค. 64 21
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 11 ส.ค. 64 25
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 14 ก.ค. 64 36
ประชาสัมพันธ์การปิดตลาดกลางเพื่อการเกษตร 8 ก.ค. 64 24
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด 4 ก.พ. 64 105
กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 1 ก.พ. 64 94
จดหมายข่าว ภาษีป้าย 6 ม.ค. 64 13
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 27 ต.ค. 63 83
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ก.ย. 63 11
จดหมายข่าว เกี่ยวกับภาษี 6 ม.ค. 63 11
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 27 มิ.ย. 62 82