ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 21 พ.ย. 65 32
ยกย่องผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28 ก.ย. 65 43
มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน " สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ " 25 ส.ค. 65 10
ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 ส.ค. 65 34
ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาดเคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้ม 16 มิ.ย. 65 28
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาด เคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน 16 มิ.ย. 65 73
โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 มิ.ย. 65 34
ประกาศรับสมัครนักเรียน 2565 17 มี.ค. 65 41
ขอเชิญชวนตอบแบบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 2 มี.ค. 65 57
ขอเชิญชวนตอบแบบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 2 มี.ค. 65 51
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 มี.ค. 65 70
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 ก.พ. 65 59
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 14 ก.พ. 65 80
ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 9 ก.พ. 65 59
ประกาศเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 8 ก.พ. 65 63
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลชมสะอาด 8 ก.พ. 65 48
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564 18 พ.ย. 64 96
ยกย่องและเชิกชูเกีรยติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลตำบลชมสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 พ.ย. 64 19
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานเทศบาลตำบลชมสะอาด 20 ก.ย. 64 21
การประกาศผลการลดพลังงาน เทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน2563-สิงหาคม 2564) 1 ก.ย. 64 21
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 11 ส.ค. 64 124
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11 ส.ค. 64 118
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 11 ส.ค. 64 135
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 14 ก.ค. 64 145
ประชาสัมพันธ์การปิดตลาดกลางเพื่อการเกษตร 8 ก.ค. 64 140
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลชมสะอาด 1 มิ.ย. 64 23
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด 4 ก.พ. 64 201
กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 1 ก.พ. 64 155
จดหมายข่าว ภาษีป้าย 6 ม.ค. 64 74
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 27 ต.ค. 63 150