เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

(ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 4 บ้านศรีบูรพา


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 4 บ้านศรีบูรพา

ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านศรีบูรพา ตำบลชมสะอาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ โครงการ 65117356283 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2566 เพื่อเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
เปิดไฟล์
โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 28 ธันวาคม 2565   View : 17
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :