อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลชมสะอาด

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลชมสะอาด ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2564 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีจิตอาสาเข้าร่วมประมาณ 50 คน... วันที่ 14 ม.ค. 64 (ดูู 7)

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาดสามัคคี

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาดสามัคคี เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 30 ธ.ค. 63 (ดูู 6)

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่สัญจรไปมา ให้ได้รับความสะดวก และลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2564... วันที่ 29 ธ.ค. 63 (ดูู 7)

วันลอยกระทง

วันลอยกระทงประจำปี 2563 ... วันที่ 1 พ.ย. 63 (ดูู 44)