เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 โทร.043-577330
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00057
วานนี้ 00043
เดือนนี้ 01498
เดือนก่อน 01333
ปีนี้ 08535
ปีก่อน 12600
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566 - 25 ก.ย. 2566(ดู 89) 
  การรณรงค์คัดแยกขยะ และลดการใช้โฬม พลาสติก - 1 มิ.ย. 2566(ดู 46) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง เผยแพร่งบการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปี 2565 - 10 เม.ย. 2566(ดู 59) 
  ประชาสัมพันธ์ตอบแบบ ITA (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) - 26 ม.ค. 2566(ดู 51) 
  ประชาสัมพันธ์การตอบแบบ EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) - 26 ม.ค. 2566(ดู 52) 
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) - 21 พ.ย. 2565(ดู 115) 
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจ้าง - 10 พ.ย. 2565(ดู 82) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง - 5 ก.ย. 2566(ดู 41) 
  ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลชมสะอาด - 16 มิ.ย. 2566(ดู 52) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 -ธันวาคม 2566 ) - 10 เม.ย. 2566(ดู 78) 
  (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 4 บ้านศรีบูรพา - 28 ธ.ค. 2565(ดู 82) 
  ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสนามฟุตซอลบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7ตำบลชมสะอาด - 6 ธ.ค. 2565(ดู 86) 
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเดิม จำนวน ๙ สาย ภายในตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-17
  จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-03
  ซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่งสำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-06
  ซื้อซื้อ PAC น้ำ (poly aluminium chlorid -Liquide) จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร และคลอรีนน้ำ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-06
  ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-15
  ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-15

ภาพกิจกรรม

กฐินสามัคคีอำเภอเมยวดี ประจำปี 2566 ทอด ณ วัดชัยเจริญวรมาราม บ้านชมสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 8)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 41)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด ( โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 (ดู 48)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 283)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 389)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [29 ก.ย. 2566]
  การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 : [29 มิ.ย. 2566]
  บันทึกรายการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ( ครั้งที่ 1/2566) : [29 มิ.ย. 2566]
  .038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ 2565 : [29 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลชมสะอาด พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน : [29 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลชมสะอาด พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน : [29 เม.ย. 2566]
  การสร้างวัฒนธรรม No. Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [18 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 : [11 เม.ย. 2566]
  รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สตง.รับรองแล้ว : [10 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร