เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 โทร.043-577330
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00002
วันนี้ 00008
วานนี้ 00021
เดือนนี้ 00521
เดือนก่อน 00521
ปีนี้ 02868
ปีก่อน 12600
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง เผยแพร่งบการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปี 2565 - 10 เม.ย. 2566(ดู 6) 
  ประชาสัมพันธ์ตอบแบบ ITA (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) - 26 ม.ค. 2566(ดู 6) 
  ประชาสัมพันธ์การตอบแบบ EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) - 26 ม.ค. 2566(ดู 10) 
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) - 21 พ.ย. 2565(ดู 68) 
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจ้าง - 10 พ.ย. 2565(ดู 37) 
  ประชาสัมพันธ์การปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง - 3 พ.ย. 2565(ดู 30) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด แทนตำแหน่งว่าง - 2 พ.ย. 2565(ดู 43) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2023-05-29
  จ้างจ้างเหมาจัดรถบั้งไฟสวยงาม ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-26
  จ้างจ้างเหมาจัดรถบั้งไฟสวยงาม ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-25
  จ้างจ้างเหมาจัดทำบั้งไฟแสน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-25
  จ้างจ้างเหมาจัดริ้วขบวนแห่ประเพณีบุญบั้งไฟ ขบวนฟ้อนรำสวยงาม ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-25
  จ้างจ้างเหมาจัดรถบั้งไฟสวยงาม ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-25
  จ้างโครงการจัดทำและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-23

ภาพกิจกรรม

ร่วมใจเชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ดู 3)

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดขยะในชุมชน (กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 13)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 226)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 322)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  .038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ 2565 : [29 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลชมสะอาด พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน : [29 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลชมสะอาด พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน : [29 เม.ย. 2566]
  การสร้างวัฒนธรรม No. Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [18 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 : [11 เม.ย. 2566]
  รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สตง.รับรองแล้ว : [10 เม.ย. 2566]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [10 เม.ย. 2566]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [10 เม.ย. 2566]
  ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน : [10 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร