เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 โทร.043-577330
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00028
วันนี้ 00080
วานนี้ 00081
เดือนนี้ 01634
เดือนก่อน 01387
ปีนี้ 03021
ปีก่อน 10183
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานโรงเรียนกับเทศบาลตำบลชมสะอาด - 25 ม.ค. 2567(ดู 115) 
  บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานเครื่อข่ายจิตอาสาด้านสุขภาพ - 25 ม.ค. 2567(ดู 115) 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566 - 25 ก.ย. 2566(ดู 386) 
  การรณรงค์คัดแยกขยะ และลดการใช้โฬม พลาสติก - 1 มิ.ย. 2566(ดู 167) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง เผยแพร่งบการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปี 2565 - 10 เม.ย. 2566(ดู 198) 
  ประชาสัมพันธ์ตอบแบบ ITA (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) - 26 ม.ค. 2566(ดู 175) 
  ประชาสัมพันธ์การตอบแบบ EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) - 26 ม.ค. 2566(ดู 188) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง - 5 ก.ย. 2566(ดู 171) 
  ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลชมสะอาด - 16 มิ.ย. 2566(ดู 188) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 -ธันวาคม 2566 ) - 10 เม.ย. 2566(ดู 211) 
  (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 4 บ้านศรีบูรพา - 28 ธ.ค. 2565(ดู 208) 
  ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสนามฟุตซอลบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7ตำบลชมสะอาด - 6 ธ.ค. 2565(ดู 215) 
  จ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-23
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านปากช่องสามัคคี ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-23
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านศรีอุดม ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-23
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะเดา ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-23
  จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๐๑๔ ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-16
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะเดา ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-22
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่างเทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-16

ภาพกิจกรรม

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ปลูกต้นไม้) เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (ดู 60)

ผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลชมสะอาด (ดู 117)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด ( โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 (ดู 170)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 426)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 526)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2563 : [12 ก.พ. 2567]
  การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 : [12 ก.พ. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 : [31 ม.ค. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 : [27 ธ.ค. 2566]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 : [30 พ.ย. 2566]
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [29 ก.ย. 2566]
  การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 : [29 มิ.ย. 2566]
  บันทึกรายการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ( ครั้งที่ 1/2566) : [29 มิ.ย. 2566]
  .038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ 2565 : [29 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร