เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 โทร.043-577330
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00019
วานนี้ 00086
เดือนนี้ 02576
เดือนก่อน 04955
ปีนี้ 15237
ปีก่อน 10183
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 1  - 6 มิ.ย. 2567(ดู 7) 
  ประกาศกำหนดแนวเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด - 24 พ.ค. 2567(ดู 10) 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (ลาออก) - 29 เม.ย. 2567(ดู 23) 
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชมสะอาด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  - 29 เม.ย. 2567(ดู 15) 
  โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) - 11 เม.ย. 2567(ดู 3) 
  ประกาศสำเนารายงานการเงิน ต้ามข้อ 109 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ - 18 มี.ค. 2567(ดู 83) 
  รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินเทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด - 6 มี.ค. 2567(ดู 112) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง - 5 ก.ย. 2566(ดู 280) 
  ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลชมสะอาด - 16 มิ.ย. 2566(ดู 298) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 -ธันวาคม 2566 ) - 10 เม.ย. 2566(ดู 320) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 31 มี.ค. 2566(ดู 65) 
  (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 4 บ้านศรีบูรพา - 28 ธ.ค. 2565(ดู 331) 
  ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสนามฟุตซอลบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7ตำบลชมสะอาด - 6 ธ.ค. 2565(ดู 318) 
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-14
  ซื้ออาหารเสริม(นม ยู.เอช.ที) ประจำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-11
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๑ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-09
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๑ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-05
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๑ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-05
  จ้างจัดทำตราประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขตเลือกตั้งที่ ๑ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-05
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-30

ภาพกิจกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (ลาออก) (ดู 15)

พิธีมอบวุฒิบัตรบัฒฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปี 2567 (ดู 79)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด ( โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 (ดู 257)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 523)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 637)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ของเทศบาลตำบลชมสะอาด พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน : [17 พ.ค. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรื.2567 ข้อ 0.16 (2 : [30 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลชมสะอาด : [30 เม.ย. 2567]
  O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม ปลูกต้นไม้.จิตอาสา : [30 เม.ย. 2567]
  O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม วันเด็กแห่งชาติ.2 : [30 เม.ย. 2567]
  O19แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : [30 เม.ย. 2567]
  O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้าง : [30 เม.ย. 2567]
  O14รายงานการจัดซื้อ : [30 เม.ย. 2567]
  O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง : [30 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร