เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 โทร.043-577330
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00048
วานนี้ 00081
เดือนนี้ 01062
เดือนก่อน 01968
ปีนี้ 06271
ปีก่อน 10183
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศสำเนารายงานการเงิน ต้ามข้อ 109 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ - 18 มี.ค. 2567(ดู 39) 
  รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินเทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด - 6 มี.ค. 2567(ดู 48) 
  บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานโรงเรียนกับเทศบาลตำบลชมสะอาด - 25 ม.ค. 2567(ดู 209) 
  บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานเครื่อข่ายจิตอาสาด้านสุขภาพ - 25 ม.ค. 2567(ดู 186) 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566 - 25 ก.ย. 2566(ดู 505) 
  การรณรงค์คัดแยกขยะ และลดการใช้โฬม พลาสติก - 1 มิ.ย. 2566(ดู 243) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง เผยแพร่งบการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปี 2565 - 10 เม.ย. 2566(ดู 272) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง - 5 ก.ย. 2566(ดู 243) 
  ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลชมสะอาด - 16 มิ.ย. 2566(ดู 264) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 -ธันวาคม 2566 ) - 10 เม.ย. 2566(ดู 284) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 31 มี.ค. 2566(ดู 31) 
  (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 4 บ้านศรีบูรพา - 28 ธ.ค. 2565(ดู 287) 
  ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสนามฟุตซอลบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7ตำบลชมสะอาด - 6 ธ.ค. 2565(ดู 283) 
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา สายบล๊อกคอนเวิสท์ไปถึงที่นานายประดิษฐ ลุนสาร ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-04-01
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา สายบล๊อกคอนเวิสท์ไปถึงที่นานายประดิษฐ ลุนสาร ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-04-01
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา สายบล๊อกคอนเวิสท์ไปถึงที่นานายประดิษฐ ลุนสาร ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-03-22

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรบัฒฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปี 2567 (ดู 30)

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ปลูกต้นไม้) เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (ดู 148)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด ( โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 (ดู 228)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 492)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 603)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ขอรายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสแรก : [9 เม.ย. 2567]
  ขอสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2) : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 : [5 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 : [5 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ : [5 เม.ย. 2567]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [20 มี.ค. 2567]
  การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2563 : [12 ก.พ. 2567]
  การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 : [12 ก.พ. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 : [31 ม.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร