เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 4

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570   4 เม.ย. 2566 92
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566   4 เม.ย. 2566 74
ประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ. 2566-2570)   4 เม.ย. 2566 10
บันทึกขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   27 มิ.ย. 2565 71
ขยายกรอบเวลาแผน ปปช.ระยะที่ 3 (2560-2564)เป็นสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ.2565   30 มี.ค. 2565 106
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565   10 ก.พ. 2565 126
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565   9 ก.พ. 2565 152