เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ศูนย์เด็กเล็กบ้านสะอาดสามัคคี


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ศูนย์เด็กเล็กบ้านสะอาดสามัคคี

ศูนย์เด็กเล็กบ้านสะอาดสามัคคี


นางสมบัติ วรรณพฤกษ์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0956101179


นางสาวเตือนใจ สุริโย
ผู้ดูแลเด็ก


นางนารินทร์ หงส์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมหมาย อาษาวิเศษ
ผู้ดูแลเด็ก