เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลชมสะอาด


วิสัยทัศน์
“พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานวัฒนธรรม”

พันธกิจ

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 976