เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองช่าง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายพัฒนา ขัตติยะบุตร
ผู้อำนวยการกองช่างเทสบาลตำบลชมสะอาด
เบอร์โทร : 0872331466


นายจักกริช วงสุโธ
พนักงานผลิตน้ำปะปา


นายพงษ์ศักดิ์ สิทธิราช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายไพรโรจน์ ชินคำ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสุกัญญา วิระษร
จ้างเหมาบริการ


นายชยากร สงวนรัตน์
จ้างเหมาบริการ


นายนคราทร พิมพิลา
จ้างเหมาบริการ