เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางประดิษฐ ไชยทะ
ปลัดเทศบาลตำบลชมสะอาด
เบอร์โทร : 0835994549


นางสาวเดือน เที่ยงธรรม
ห้วหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลชมสะอาด
เบอร์โทร : 0918285881


นายไกรวัส ศรีหาญ
ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลชมสะอาด
เบอร์โทร : 0892771017


นายพัฒนา ขัตติยะบุตร
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลชมสะอาด
เบอร์โทร : 0872331466