เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 7

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
O14รายงานการจัดซื้อ   30 เม.ย. 2567 29
O14รายงานการจัดซื้อ   30 เม.ย. 2567 23
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   20 มี.ค. 2567 64
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   23 มี.ค. 2566 77
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 พ.ย. 2564 100
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 พ.ย. 2564 90
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   15 ม.ค. 2564 117