ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 21 พ.ย. 2565 50
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจ้าง 10 พ.ย. 2565 13
ประชาสัมพันธ์การปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 3 พ.ย. 2565 13
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด แทนตำแหน่งว่าง 2 พ.ย. 2565 15
ยกย่องผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28 ก.ย. 2565 64
มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน " สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ " 25 ส.ค. 2565 26
ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 ส.ค. 2565 55
ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาดเคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้ม 16 มิ.ย. 2565 52
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาด เคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน 16 มิ.ย. 2565 87
โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 มิ.ย. 2565 56
ประกาศรับสมัครนักเรียน 2565 17 มี.ค. 2565 51
ขอเชิญชวนตอบแบบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 2 มี.ค. 2565 71
ขอเชิญชวนตอบแบบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 2 มี.ค. 2565 62
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 มี.ค. 2565 86
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 ก.พ. 2565 69
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 14 ก.พ. 2565 89
ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 9 ก.พ. 2565 72
ประกาศเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 8 ก.พ. 2565 76
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลชมสะอาด 8 ก.พ. 2565 60
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564 18 พ.ย. 2564 107
ยกย่องและเชิกชูเกีรยติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลตำบลชมสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 พ.ย. 2564 31
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานเทศบาลตำบลชมสะอาด 20 ก.ย. 2564 31
การประกาศผลการลดพลังงาน เทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน2563-สิงหาคม 2564) 1 ก.ย. 2564 32
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 11 ส.ค. 2564 138
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11 ส.ค. 2564 129
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 11 ส.ค. 2564 149
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 14 ก.ค. 2564 166
ประชาสัมพันธ์การปิดตลาดกลางเพื่อการเกษตร 8 ก.ค. 2564 155
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลชมสะอาด 1 มิ.ย. 2564 37
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด 4 ก.พ. 2564 228