เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ทีชุดปฏิบัติการประจำตำบลชมสะอาดจัดประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจกับชุมชน ตามโครงการป้องกันยาเสพติด... วันที่ 16 ก.ค. 2567 (ดูู 4)

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลืออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วม รพ.สต. อสม. ทุกฟมู่บ้าน จัทำโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายวิชัย ทิพวัน นายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอ..... วันที่ 2 ก.ค. 2567 (ดูู 14)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (ลาออก)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด ระยะเวลาการรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.... วันที่ 6 พ.ค. 2567 (ดูู 26)

พิธีมอบวุฒิบัตรบัฒฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปี 2567

พิธีมอบวุฒิบัตรบัฒทิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาดสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 22 มี.ค. 2567 (ดูู 117)

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ปลูกต้นไม้) เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกแห่ง ร่วมจัดกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย กำหนดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้วยแก้งกอก หมู่ที่ 8 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 22 ก.พ. 2567 (ดูู 231)

ผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลชมสะอาด

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนันท์ เอกุทัพ ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอเมยวดี พร้อมคณะได้ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน RE-X-RAY ในพื้นที่ตำบลชมสะอาด โดยมีนางประดิษฐ ไชยทะ ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลชมสะอาด และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้... วันที่ 25 ม.ค. 2567 (ดูู 240)

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567   " มองโลกก้วาง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย "... วันที่ 13 ม.ค. 2567 (ดูู 157)

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2024

เทศบาลตำบลชมสะอาด จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 2 มกราคม 2567 ... วันที่ 2 ม.ค. 2567 (ดูู 129)

พิธีอันเชิญเงินขัวญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

พิธีอันเชิญเงินขัวญถุงพระราชถานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2566... วันที่ 4 ธ.ค. 2566 (ดูู 130)

กฐินสามัคคีอำเภอเมยวดี ประจำปี 2566 ทอด ณ วัดชัยเจริญวรมาราม บ้านชมสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

กฐินสามัคคีอำเภอเมยวดี ประจำปี 2566 ทอดถวาย ณ วัดชัยเจริญวรมาราม บ้านชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  ... วันที่ 20 พ.ย. 2566 (ดูู 194)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับวิทยาลัยผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลชมสะอาด โดยมี นายภูชิต ถนัดค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเป..... วันที่ 3 ต.ค. 2566 (ดูู 345)

ขุดลอกคลองระบายน้ำภายในเขตชุมชนตำบลชมสะอาด

พนักงานเทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมมือร่วมใจช่วยกันขุดลอกคลองระบายน้ำและซ่อมแซมถนนเพื่อให้กลับมาใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น... วันที่ 25 ก.ย. 2566 (ดูู 94)

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร (ฝึกอบรม) ทำหมอนจากผ้าพื้นเมือง

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร (ฝึกอบรม) ทำหมอนจากผ้าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลชมสะอาด ... วันที่ 24 ก.ค. 2566 (ดูู 110)

ถนนสายบุญ เครื่อข่ายพลังบวรเมยวดีสร้างสุข หมู่ที่ 2,4,9 ตำบลชมสะอาด

โครงการถนนสาบุญ เครื่องข่ายพลังบวรเมยวดีสร้างสุข หมู่ที่ 2,4,9 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 20 ก.ค. 2566 (ดูู 147)

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ... วันที่ 13 ก.ค. 2566 (ดูู 223)

งานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566

งานประพเณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลชมสะอาด ปะจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ... วันที่ 29 พ.ค. 2566 (ดูู 207)

ร่วมใจเชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลชมสะอาด ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.... วันที่ 10 พ.ค. 2566 (ดูู 84)

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดขยะในชุมชน (กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดขยะในชุมชน (กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 6 เมษายน 2566 หมู่ที่ 1-9 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 6 เม.ย. 2566 (ดูู 219)

พิธีมอบวุฒิบัตรบัฒฑิตน้อย ประจำปี 2566

พิธีมอบวุฒิบัตบัณฑิตน้อย ประจำปี 2566 ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลานอเนกค์ประสงค์เทศบาลตำบลชมสะอาด... วันที่ 30 มี.ค. 2566 (ดูู 174)

ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมสืบสานงานประเพณีบุญผะเหวด แห่งกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ประจำปี 2566 ณ ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินร์ร้อยเอ็ด... วันที่ 4 มี.ค. 2566 (ดูู 84)