เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 8

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย   3 ก.พ. 2565 121
ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่   3 ก.พ. 2565 95
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   3 ก.พ. 2565 97
คำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์   3 ก.พ. 2565 97
คำขอยกเลิกงานทะเบียนพาณิชย์   3 ก.พ. 2565 109
ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   3 ก.พ. 2565 90
คำขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ   3 ก.พ. 2565 92
คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ   3 ก.พ. 2565 86
คำขอเบี้ยผู้พิการ   3 ก.พ. 2565 115