เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง เผยแพร่งบการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปี 2565


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง เผยแพร่งบการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง เผยแพร่รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานการเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565
เปิดไฟล์
โพสโดย : พิมพ์ใจ   วันที่ : 10 เมษายน 2566   View : 320
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :