เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลชมสะอาด   30 เม.ย. 2567 10
O17.รายงานสรุปผลการจัดจ้างพัสดุประจำปี 2566   30 เม.ย. 2567 3
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566   5 เม.ย. 2567 38
รายงานสรุปผลการจัดจ้างพัสดุประจำปี 2566   31 มี.ค. 2566 8
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   31 ต.ค. 2565 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   18 ต.ค. 2564 201