เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 5

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ   11 ต.ค. 2565 62
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   11 ต.ค. 2565 56
คู่มือการจำหน่ายพัสดุประจำปี   15 ก.พ. 2565 4047
คู่มือการปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น   8 ก.พ. 2565 170
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์   3 ก.พ. 2565 130
คำขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ   3 ก.พ. 2565 113