เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   11 เม.ย. 2566 108
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   1 มี.ค. 2566 50
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   22 ก.พ. 2565 109