เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสนามฟุตซอลบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7ตำบลชมสะอาด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสนามฟุตซอลบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7ตำบลชมสะอาด

โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านศรีอุดม
เปิดไฟล์
โพสโดย : เทศบาลตำบลชมสะอาด   วันที่ : 6 ธันวาคม 2565   View : 19
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :