การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 14

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2565   5 เม.ย. 2565 51
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564   15 มี.ค. 2565 36