เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 5

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566   16 ต.ค. 2566 63
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตร ประจำปีงบประมาณ 2566   31 มี.ค. 2566 69
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565   10 ต.ค. 2565 68
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2565   5 เม.ย. 2565 150
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564   15 มี.ค. 2565 193