เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

กิจการสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด


ออนไลน์ : 6

กิจการสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด วันที่ โหลด
บันทึกรายการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ( ครั้งที่ 1/2566)   29 มิ.ย. 2566 27
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2   2 มี.ค. 2566 19
บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   6 ก.พ. 2566 19
บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   28 ธ.ค. 2565 18
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   22 ก.ย. 2565 20
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3   26 ส.ค. 2565 18
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ   22 ส.ค. 2565 46
บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   19 ส.ค. 2565 18
บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   15 ส.ค. 2565 20
บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยมที่ 2 ครั้งที่ 1   30 มิ.ย. 2565 21
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565   18 มี.ค. 2565 41
บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565   18 มี.ค. 2565 18
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565   25 ก.พ. 2565 55
บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัย สมัญที่1 ครั้งที่ 1/2565   25 ก.พ. 2565 18
บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1/2565)   28 ธ.ค. 2564 54
บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564   27 ก.ย. 2564 45
บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2564   26 ส.ค. 2564 52
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3   19 ส.ค. 2564 49
บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   13 ส.ค. 2564 39
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1   4 ส.ค. 2564 40
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1/2564)   14 ก.ค. 2564 39
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่2/2564)   10 มิ.ย. 2564 52
บันทึกรายการกระประชุมสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด ครั้งแรก   11 พ.ค. 2564 58