เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 6

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567   30 ต.ค. 2566 335
การบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566   31 ต.ค. 2565 86
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565   29 มี.ค. 2565 143