เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 6

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลชมสะอาด   20 มี.ค. 2566 61
ประกาศโครงสร้างองค์กร   20 เม.ย. 2565 152
โครงสร้างองค์กร   28 มี.ค. 2565 102
โครงสร้างส่วนราชการ   28 มี.ค. 2565 90
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   17 ก.พ. 2565 112
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล   17 ก.พ. 2565 190