เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 17

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลชมสะอาด   20 มี.ค. 2566 28
ประกาศโครงสร้างองค์กร   20 เม.ย. 2565 94
โครงสร้างองค์กร   28 มี.ค. 2565 69
โครงสร้างส่วนราชการ   28 มี.ค. 2565 62
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   17 ก.พ. 2565 83
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล   17 ก.พ. 2565 144