นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศโครงสร้างองค์กร   20 เม.ย. 2565 40
โครงสร้างองค์กร   28 มี.ค. 2565 37
โครงสร้างส่วนราชการ   28 มี.ค. 2565 32
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   17 ก.พ. 2565 48
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล   17 ก.พ. 2565 40