เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 11

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   7 เม.ย. 2566 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   24 มี.ค. 2566 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   24 มี.ค. 2566 30
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 20
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   7 ธ.ค. 2565 19
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565   2 พ.ย. 2565 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   2 มี.ค. 2565 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564   10 ก.พ. 2565 57
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   10 ก.พ. 2565 52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564   10 ก.พ. 2565 51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565   10 ก.พ. 2565 64