เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 19

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567   31 ม.ค. 2567 75
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566   27 ธ.ค. 2566 76
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566   30 พ.ย. 2566 73
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   7 เม.ย. 2566 45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   24 มี.ค. 2566 47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   24 มี.ค. 2566 48
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 40
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   7 ธ.ค. 2565 38
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565   2 พ.ย. 2565 38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 78
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   2 มี.ค. 2565 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564   10 ก.พ. 2565 75
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   10 ก.พ. 2565 73
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564   10 ก.พ. 2565 69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565   10 ก.พ. 2565 82