เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ของเทศบาลตำบลชมสะอาด พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน   17 พ.ค. 2567 7
รายงานผลตามแผนฯ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2565 - มีนาคม2566)   19 เม.ย. 2567 19
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน   19 เม.ย. 2567 23
.038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ 2565   29 เม.ย. 2566 221
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลชมสะอาด พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   29 เม.ย. 2566 143
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลชมสะอาด พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   29 เม.ย. 2566 118
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565   5 เม.ย. 2566 83
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน   18 ก.พ. 2565 105