เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 5

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ขอรายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสแรก   9 เม.ย. 2567 47
ขอสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลชมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)   9 เม.ย. 2567 30
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   31 มี.ค. 2566 74
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy   31 มี.ค. 2566 58
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   10 ก.พ. 2565 102
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต   10 ก.พ. 2565 100
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต   10 ก.พ. 2565 108