โรงทานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลชมสะอาด


ออนไลน์ : 14

Gallery :: โรงทานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลชมสะอาด
เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับพระครูสมุห์สุริยา สุภทฺโท วัดศรีมงคล พร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติธรมมสายบุญทุกท่านได้มีส่วนร่วมจัดทำโรงทานเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ณ วัดปราสาทวิชัย ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ : 14 กันยายน 64   View : 70