โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น


ออนไลน์ : 10

Gallery :: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับสภาเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด ได้จัดทำกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 27 กันยายน 2565   View : 43