เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 28

Gallery :: ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมสืบสานงานประเพณีบุญผะเหวด แห่งกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ประจำปี 2566 ณ ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินร์ร้อยเอ็ด
วันที่ : 4 มีนาคม 2566   View : 56