เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ร่วมใจเชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


ออนไลน์ : 6

Gallery :: ร่วมใจเชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลชมสะอาด ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566   View : 61