เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร (ฝึกอบรม) ทำหมอนจากผ้าพื้นเมือง


ออนไลน์ : 10

Gallery :: โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร (ฝึกอบรม) ทำหมอนจากผ้าพื้นเมือง
เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร (ฝึกอบรม) ทำหมอนจากผ้าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลชมสะอาด 
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566   View : 22