เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ขุดลอกคลองระบายน้ำภายในเขตชุมชนตำบลชมสะอาด


ออนไลน์ : 3

Gallery :: ขุดลอกคลองระบายน้ำภายในเขตชุมชนตำบลชมสะอาด
พนักงานเทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมมือร่วมใจช่วยกันขุดลอกคลองระบายน้ำและซ่อมแซมถนนเพื่อให้กลับมาใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
วันที่ : 25 กันยายน 2566   View : 25