เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาด เคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ร่วมกับเทศบาลตำบลชมสะอาด เคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

เทศบาลตำบลชมสะอาดได้จัดทำโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) เคลื่อนที่พบประชาชนและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านสะอาดสามัคคี บ้านสะอาดสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
โพสโดย : พิมพ์ใจ   วันที่ : 16 มิถุนายน 2565   View : 111
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :