ประชาสัมพันธ์การปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดไฟล์
โพสโดย : Pimjai   วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565   View : 13
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :