ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจ้าง


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจ้าง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตวอล บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7
เปิดไฟล์
โพสโดย : Pimjai   วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565   View : 13
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :