เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประชาสัมพันธ์ตอบแบบ ITA (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน)


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ตอบแบบ ITA (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลชมสะอาดที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของสำนักงานเทศบาลตำบลชมสะอาด ในปี 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : พิมพ์ใจ   วันที่ : 26 มกราคม 2566   View : 230
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :