เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบ EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การตอบแบบ EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ของสำนักงานเทศบาลตำบลชมสะอาดในปี 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : พิมพ์ใจ   วันที่ : 26 มกราคม 2566   View : 240
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :